Tag Archives: irah

Irah Irahan Yaiku

Irah Irahan Yaiku. Nggampangake pamaca mangerteni pawarta kang bakal diwaca, lan; Madege majapahit madege tumapel madege singosari madege kedhiri madege mataram jawaban yang benar adalah: Irahirahan saka tembang ing ndhuwur yaiku Brainly.co.id from brainly.co.id Nggampangake pamaca mangerteni pawarta kang bakal diwaca, lan; Karya sastra basa jawa uga miduweni judul utawa. …

Baca Selanjutnya »

Irah Irahan Tegese

Irah Irahan Tegese. Glosarium.org mengumpulkan beberapa pengertian atau arti dari kata tersebut pada beberapa kamus dan. Irah irahan tegese bahasa jawa, irah irahan adalah. Irah Irahan Tegese Bahasa Jawa, Irah Irahan Adalah Sikalem from sikalem.com Intoyo kang kamot ing majalah kejawen no 26,. Karya yang dimaksud adalah cerkak, geguritan, macapat …

Baca Selanjutnya »